Is een vereniging van oudgediende militairen en burgers voortgevloeid uit de bezetting van Duitsland (1918 - 1929) alsook de tweede bezetting ( 1945 - 1955) (NUOB) en vervolgens door de Belgische Strijdkrachten in Duitsland. (BSD)
 
De eerste bezetting, die elf jaar duurde koste het leven aan 688 militairen. Voor de tweede bezettingsperiode zijn de getallen van de verliezen, niet met zekerheid gekend, door onze vereniging ( ongeveer 300)
 
In her kader van de akkoorden met de NATO worden de BSD troepen een anti air buffer tegen het ijzeren gordijn, tussen 1955 en 1989, het jaar waarop de Berlijnse muur is gevallen. Met onder andere de medewerking van de NIKE eenheden … Wie herinnert zich nog de Rijn flottielje van de Belgische Zeemacht.
 
Met het einde van de BSD, en rekening houdende met de nieuwe opdrachten en missies van het leger, vanaf 1991, zijn de Belgische strijdkrachten vertegenwoordigd in Somalië, in de Perzische golf, in de Balkan (Bosnië - Kosovo) - daardoor de toevoeging van "Buiten de Landsgrenzen" aan onze benaming van onze vereniging.
 
Gevolg van de zendingen van onze militairen in humanitaire opdrachten en bewakings / bewarings opdrachten van de vrede wordt het statuut van veteraan in voege gebracht. Het was dus noodzakelijk om onze vereniging een nieuwe benaming te geven, die representatief was voor de veteranen en ook om onze voortzetting te vrijwaren. Vanaf 2010 werd de benaming, " Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland", afgekort KFMB.
 
Jaarlijks brengen wij hulde aan onze overleden leden, in bevolen dienst, tijdens de Nationale Urnetocht te Brussel aan ons nationaal monument op het Gutenbergplein.
 
In de huidige conjunctuur, heeft ons land grote nood aan het behoud van zijn Belgische identiteit, door de inzet van de vaderlandslievende verenigingen, zonder enige politieke, filosofische of taalkundige bindingen.
 
Zij bestaat als VZW ( N 1661/47) waarvan de statuten zijn gepubliceerd in het staatsblad onder het ondernemingsnummer 410. 828.949.
  Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland