De Spirit
TerugIn de huidige toestand in ons vaderland heeft het land er alle belang bij de vaderlandslievende maatschappijen te steunen. Onze doelstellingen zijn de karakteristieken en waarden van ons vaderland te behouden en te behoeden. Wij doen er alles aan om onze NATIONALE EENHEID te bewaren. Om die reden doen wij ook een oproep aan U allen om ons te vervoegen en onze rangen te te versterken. . Oudgedienden van de BSD, veteranen van Afrika, ex-Joegoslavië, Libanon en alle andere opdrachten,...... Vervoeg ons !!!!
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.
Onthaal Présentatie Doelstellingen Structuur Organisatie - Bestanddelen Nationaals Provinciaals Lokaal Activiteiten De Leden Spirit Geschiedenis Archieven Onze afdelingen Toetreding Foto's Tijdschriften Sociale dienst Medailles Contact Mededelingen In Memoriam Linken