Terug DE LEDEN 1. De KFMB bestaat uit: a. Effectieve leden b. Geassocieerde leden c. Ereleden d. Sympathisanten 2. Om effectief lid te zijn, moet U deel uit maken, of deel uit gemaakt hebben, ten militaire of ten burgerlijke titel van: a. Men moet deel uitgemaakt hebben van buitenlandse opdrachten teer verdediging van de vrede, humanitaire opdrachten of observatie. Ongeacht militair of burger, onder het vaandel van ons land, of de UNO, de Europese Unie, of de NATO voorzien in de wet van 10 april 2003, die toekenning geeft van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het ministerie van defensie en zijn gevolgen. b. Men moet deel uitgemaakt hebben, ten militaire of ten burgerlijke titel van de Belgische militairen in het buitenland bij een organisatie die officieel erkend is door de Belgische regering (UNO,NATO, Europese Unie) en dit voor 90 opeenvolgende dagen. c. Men moet deel uitgemaakt hebben, ten militaire of ten burgerlijke titel van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland in een eenheid gelegerd Duitsland en ten minste 90 opeenvolgende dagen hebben gediend tussen 5 mei 1955 en 31 december 2005. d. Men moet deel uitgemaakt hebben, ten militaire of ten burgerlijke titel, van de bezettingslegers, gelegerd in Duitsland en ten minste 90 opeenvolgende dagen hebben gediend tussen 8 mei 1945 en 5 mei 1955. 3. Geassocieerde leden , zijn militairen die niet hebben gediend tijdens de bezetting of in de BSD of in het buitenland. 4. Onder ereleden , wordt verstaan, mensen die door hun hoedanigheid, persoonlijkheid of standing de KFMB op materieel of moreel vlak verhogen. 5. Onder sympathisanten vallen allen die niet in de hierboven vermelde categorieën vermeld zijn. Deze mensen kunnen ook actief deelnemen in de afdelingen en een bestuursfunctie vervullen zoals beschreven in de reglementering van de federatie.
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.
Onthaal Présentatie Doelstellingen Structuur Organisatie - Bestanddelen Nationaals Provinciaals Lokaal Activiteiten De Leden Spirit Geschiedenis Archieven Onze afdelingen Toetreding Foto's Tijdschriften Sociale dienst Medailles Contact Mededelingen In Memoriam Linken