Terug
WEST-VLAANDEREN
 
Administrateur Provincial - Provinciaal Beheerder
VERMOOTE Eddy   Eddy VERMOOTE
BRUGGE
 
Voorzitter:             DEVESTEL Martin            
Secretaris:            DE VUYST Johan              
Schatbewaarder:   HERSSENS Eddy                
Rekeningnummer: BE71-0000-7180-3669
BIC:                     BPOTBEB1
 
IEPER
 
Voorzitter:             DENTURCK Albert          Albert.DENTURCK
Secretaris:            MERGAERT Luc                Luc.MERGAERT
Schatbewaarder:   VANDENBROECK Francine Francine.VANDENBROECK      
Rekeningnummer: BE18-0003-2575-1965
BIC:                     BPOTBEB1
 
OOSTENDE
 
Voorzitter:             GESELLE Redgy              Redgy.GESELLE
Secretaris:             LAUWIJCK Ronny
Schatbewaarder:    SUY Ronny
Rekeningnummer:  BE61-0000-4957-8417
BIC:                      BPOTBEB1
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland
K.F.M.B.