Terug
LIMBURG
 
Administrateur Provincial - Provinciaal Beheerder
VAN DAMME Luc   Luc.VAN DAMME
 
TONGEREN
 
Voorzitter:            VAN DAMME Luc           Luc.VAN DAMME
Secretaris:            IMMERIX Freddy           Freddy.IMMERIX
Schatbewaarder:   PEETERS Lambert         Lambert.PEETERS
Rekeningnummer: BE51-0001-8689-2062
BIC:                     BPOTBEB1
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland
K.F.M.B.