TerugBRABANT WALLON Administrateur Provincial - Provinciaal Beheerder GHEQUIERE Christian TUBIZE Président: Secrétaire: Trésorier: N° de compte: BE57-0000-8955-3935 BIC: BPOTBEB1
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.