TerugBRABANT WALLON Administrateur Provincial - Provinciaal Beheerder GHEQUIERE Christian TUBIZE Président: TILMAN Alain Secrétaire: ROELS Dirk dirkroels59@live.be Trésorier: JOOSENS Francis N° de compte: BE57-0000-8955-3935 BIC: BPOTBEB1
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.