De Nationale Raad
De Nationale Raad (Raad van Bestuur), gekozen door de Statutaire Algemene Vergadering van K.F.M.B., wordt gestructureerd in : Een Nationale Voorzitter VANHOREBEEK W. Een Nationale Secretaris LAMBERT J-L. Een Nationale Penningmeester PIRARD A. Zes Commissies : Eretekens VANHOREBEEK W.-SMET R.-PIRARD A. LAMBERT JL. Onderrichtingen VANHOREBEEK W.-SMET R.-LAMBERT JL. THOMAS L. Financiën VANHOREBEEK W.-SMET R.-PIRARD A. THOMAS L. -LAMBERT J-L. Sociale dienst VANHOREBEEK W.-THOMAS L.-PIRARD A. HENRION J-L. Protocol - SMET R.-LAMBERT J-L.- PIRARD A.- Nationale Monument THOMAS L.-HENRION J-L. Website - Custodia VANHOREBEEK W.-SMET R.-LAMBERT JL. Facebook HENRION J-L - LAMBERT JL Een dienst der effectieven : DRIESSENS F. Een sociale dienst : THOMAS L. Een dienst van drukwerken : HENRION J-L.
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.
Onthaal Présentatie Doelstellingen Structuur Organisatie - Bestanddelen Nationaals Provinciaals Lokaal Activiteiten De Leden Spirit Geschiedenis Archieven Onze afdelingen Toetreding Foto's Tijdschriften Sociale dienst Medailles Contact Mededelingen In Memoriam Linken