TerugWat zijn de doelstellingen ? Het eren van het gedachtengoed van onze militairen en burgers die gevallen zijn voor ons vaderland en de bezette landen in bevolen dienst, in de BSD en in het buitenland. Elk jaar worden dezen herdacht tijdens de nationale urnetocht aan het nationaal monument van de federatie. Het onderhouden en aanmoedigen van de vriendschap en de solidariteit onder de leden ontstaan in het buitenland. Het ondersteunen van onze nationale eenheid en het bevorderen van de vaderlandslievende gevoelens. Het bestuderen van nationale problemen die ons allen aanbelangen, Hulp verlenen aan onze leden volgens de mogelijkheden, hun belangen verdedigen op materieel en moreel vlak. Het verzekeren van de vrije meningsuiting op vaderlandslievend vlak en de nationale erkenning. De KFMB verbiedt elk ander doel ongeacht, financieel, politiek, filosofisch of taalkundig.
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.
Onthaal Présentatie Doelstellingen Structuur Organisatie - Bestanddelen Nationaals Provinciaals Lokaal Activiteiten De Leden Spirit Geschiedenis Archieven Onze afdelingen Toetreding Foto's Tijdschriften Sociale dienst Medailles Contact Mededelingen In Memoriam Linken