TerugACTIVITEITEN Op nationaal niveau: - Jaarlijkse organisatie in elke provincie van de provinciale urnetocht, gevolgd door de nationale urnetocht. Op de nationale urnetocht wordt de aarde, verzameld tijdens de provinciale urnetochten uitgestort in de sokkel van ons nationaal monument ten eeuwige bewaring. Ons nationaal monument bevindt zich op het Gutenbergplein te Brussel. - Nationale algemene vergadering Op provinciaal niveau: -Provinciale vergadering van de afdelingen. Op afdelingsvlak: -Algemene vergadering -Tweemaandelijkse vergadering -Organisatie van feesten, banketten, reisjes, en museumbezoeken volgens de mogelijkheden van de afdeling Op materieel vlak: -De federatie geeft een driemaandelijks tijdschrift uit die gratis verstrekt wordt aan de leden die in regel zijn met hun jaarlijks lidgeld. -Toekennen van het ereteken NUOB - BSD en/of missie in het buitenland -Toekenning van ereteken van verdienste -Toekenning van een geboorte- of overlijdenspremie door de sociale dienst Op representatief vlak: Deelname aan vaderlandslievende herdenkingen en plechtigheden op lokaal, provinciaal en nationaal vlak zoals (21 juli defile, ..) de urnetocht nationaal en provinciaal, eerbetoon aan de Leieslag 1940 en zijn commandant, te Kortrijk, eerbetoon aan koning Albert I en de helden van de Ijzer te Nieuwpoort.
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.
Onthaal Présentatie Doelstellingen Structuur Organisatie - Bestanddelen Nationaals Provinciaals Lokaal Activiteiten De Leden Spirit Geschiedenis Archieven Onze afdelingen Toetreding Foto's Tijdschriften Sociale dienst Medailles Contact Mededelingen In Memoriam Linken