Als u deze bladzijde bezoekt, is het dat u overweegt om de rangen van onze vereniging vervoegen, wij u wensen voortaan het welkom bij K.F.M.B. Hoe lid worden? 1. Het inschrijvingsformulier aanvullen, dateren en ondertekenen. Inschrijvingsformulier (PDF) 2. Uw inschrijvingsformulier verzenden vergezeld van een bewijs van uw overgang in de Legers van Bezigheid, BSD (kopie militair boekje, kaart BSD,… enz) of een kopie van uw brevet van missie/operatie in het buitenland aan de afdeling van uw keus . Adressen van de afdelingen 3. Een betaling uitvoeren van 12,00 € voor de residenten in België, 12,00 € voor de Europese residenten, 25,00 € buiten Europa met de rekeningnummer van de gekozen afdeling. Rekeningnummers van de afdelingen De verantwoordelijken van de afdeling van uw keus zullen u uw lidkaart overbrengen dobbelstenen ontvangst van de betaling en uw toetredingsdocumenten.
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland K.F.M.B.
Onthaal Présentatie Doelstellingen Structuur Organisatie - Bestanddelen Nationaals Provinciaals Lokaal Activiteiten De Leden Spirit Geschiedenis Archieven Onze afdelingen Toetreding Foto's Tijdschriften Sociale dienst Medailles Contact Mededelingen In Memoriam Linken