Als u deze bladzijde bezoekt, is het dat u overweegt om de rangen van onze vereniging vervoegen, wij u wensen voortaan het welkom bij K.F.M.B.
 

Hoe lid worden?
 
1. Het inschrijvingsformulier aanvullen, dateren en ondertekenen.
 
Inschrijvingsformulier  (PDF)
 
2. Uw inschrijvingsformulier  verzenden vergezeld van een bewijs van uw overgang in de Legers  
   van Bezigheid, BSD (kopie militair boekje, kaart BSD,… enz) of een kopie van uw brevet  van
   missie/operatie  in het buitenland aan de afdeling van uw keus.
 

Adressen van de afdelingen
 
3. Een betaling uitvoeren van 12,00 € voor de residenten in België, 12,00 € voor de Europese residenten,  
   25,00 € buiten Europa  met  de rekeningnummer  van de gekozen afdeling.
 
Rekeningnummers van de afdelingen
 
De verantwoordelijken van de afdeling van uw keus zullen u uw lidkaart  overbrengen dobbelstenen ontvangst van de betaling en uw toetredingsdocumenten.
Koninklijke Federatie der Miltairen in het Buitenland
K.F.M.B.